CÔNG TY TNHH MLAB
 • Tìm kiếm nhiều:
 • AI Computer
 • Raspberry Pi
 • NVIDIA Jetson
 • Máy tính nhúng
 • Màn hình LCD ....

Danh mục

  Waveshare USB Blaster V2 Download Cable, compatible with ALTERA USB Blaster FPGA/CPLD programmer, High-speed FT245+CPLD solution
  Waveshare USB Blaster V2 Download Cable, compatible with ALTERA USB Blaster FPGA/CPLD programmer, High-speed FT245+CPLD solution
  Waveshare USB Blaster V2 Download Cable, compatible with ALTERA USB Blaster FPGA/CPLD programmer, High-speed FT245+CPLD solution
  Waveshare USB Blaster V2 Download Cable, compatible with ALTERA USB Blaster FPGA/CPLD programmer, High-speed FT245+CPLD solution
  Waveshare USB Blaster V2 Download Cable, compatible with ALTERA USB Blaster FPGA/CPLD programmer, High-speed FT245+CPLD solution
  Waveshare USB Blaster V2 Download Cable, compatible with ALTERA USB Blaster FPGA/CPLD programmer, High-speed FT245+CPLD solution
  Waveshare USB Blaster V2 Download Cable, compatible with ALTERA USB Blaster FPGA/CPLD programmer, High-speed FT245+CPLD solution
  Waveshare USB Blaster V2 Download Cable, compatible with ALTERA USB Blaster FPGA/CPLD programmer, High-speed FT245+CPLD solution
  Waveshare USB Blaster V2 Download Cable, compatible with ALTERA USB Blaster FPGA/CPLD programmer, High-speed FT245+CPLD solution
  Waveshare USB Blaster V2 Download Cable, compatible with ALTERA USB Blaster FPGA/CPLD programmer, High-speed FT245+CPLD solution
  Waveshare USB Blaster V2 Download Cable, compatible with ALTERA USB Blaster FPGA/CPLD programmer, High-speed FT245+CPLD solution
  Waveshare USB Blaster V2 Download Cable, compatible with ALTERA USB Blaster FPGA/CPLD programmer, High-speed FT245+CPLD solution

  Waveshare USB Blaster V2 Download Cable, compatible with ALTERA USB Blaster FPGA/CPLD programmer, High-speed FT245+CPLD solution

  788,000VNDLiên hệ

  Sản phẩm nhập khẩu chính hãng Waveshare

  Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng

  Xuất hóa đơn GTGT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

  Sản phẩm được bảo hành 06 tháng


  Thông tin sản phẩm

  Waveshare USB Blaster V2 Download Cable, compatible with ALTERA USB Blaster FPGA/CPLD programmer, High-speed FT245+CPLD solution

   

  Description

  Waveshare USB Blaster V2 Download Cable, compatible with ALTERA USB Blaster FPGA/CPLD programmer. The USB Blaster Download Cable interfaces a USB port on a host computer to an Altera FPGA mounted on a printed circuit board. The cable sends configuration data from the PC to a standard 10-pin header connected to the FPGA. You can use the USB Blaster cable to iteratively download configuration data to a system during prototyping or to program data into the system during production.

  It surpports most of the ALTERA FPGA/CPLD devices, Active Serial Configuration devices, Enhanced Configuration devices, and supports AS, PS, JTAG three download modes.


  Key Features

    • Hardware Solution
     • High speed FT245+CPLD+244 solution, similar download speed as the original ALTERA USB Blaster, with the same operation.
     • Download speed 1-3 times faster than other schemes, such as 68013 or C8051F.
    • Performance
     • Supports most of the ALTERA FPGA/CPLD devices, Active Serial Configuration devices, and Enhanced Configuration Devices.
     • Supports AS, PS, JTAG three download modes.
     • High-speed, stable, and internal FT245R+CPLD designed.
     • Supports 1.2-5V programming voltage.
     • Supports Nios II of embedded processor communication and debugging.
    • Supported Softwares
     • Quartus II integrated development environment.
     • NIOS II IDE integrated development environment.
     • NIOS II EDS integrated development environment.
    • Supported Devices
     Tested devices are listed below, including but not limited to:
     • CPLD: MAX3000, MAX7000A/B/S, MAX9000 and MAX II etc.
     • FPGA: Stratix, Stratix II, Cyclone, Cyclone II, CycloneIII, ACEX 1K, APEX 20K and FLEX 10K etc.
     • Active Serial Configuration Devices including: EPCS1, EPCS4, EPCS16 etc.
     • Enhanced Configuration Devices including: EPC1, EPC4 etc.
    • Connects to PC
     • Computer connection via USB 2.0 interface.
    • Connects to target board
     • Target board connection via JTAG, AS, PS interfaces. The figure 1, 2,and 3 below shows the header pinouts of different interfaces.
     Figure 1. JTAG header pinout
     JTAG header pinout
     Figure 2. AS header pinout
     AS header pinout
     Figure 3. PS header pinout
     PS header pinout

  LED Status

   • Red LED: Power indicator
   • Green LED: Signal indicator, the LED is on while downloading/programming

   

  Downloads

  Development resources:user manual, software, etc.
  Wiki: www.waveshare.com/wiki/USB_Blaster_V2

   

  Khách hàng đánh giá
  5.0
  5
  0%
  4
  0%
  3
  0%
  2
  0%
  1
  0%

  Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

  Đánh giá và nhận xét

  Gửi nhận xét của bạn

    Bình luận
    Gửi bình luận
    Bình luận

     Sản phẩm liên quan

     Đặt hàng trước
     OpenEP4CE6-C Package B, ALTERA Development Board
     OpenEP4CE6-C Package B, ALTERA Development Board
     Đặt hàng trước
     DVK600 Mạch mở rộng cho FGPA/CPLD
     DVK600 Mạch mở rộng cho FGPA/CPLD
     Đặt hàng trước
     CoreEP4CE10 FPGA Altera Cyclone IV
     CoreEP4CE10 FPGA Altera Cyclone IV
     Đặt hàng trước
     DVK601 Mạch mở rộng cho FPGA/CPLD
     DVK601 Mạch mở rộng cho FPGA/CPLD
     Đặt hàng trước
     CoreEP4CE6 FPGA Altera Cyclone IV
     CoreEP4CE6 FPGA Altera Cyclone IV