CÔNG TY TNHH MLAB
  • Tìm kiếm nhiều:
  • AI Computer
  • Raspberry Pi
  • NVIDIA Jetson
  • Máy tính nhúng
  • Màn hình LCD ....

Danh mục

Giá sản phẩm

Giá: -
Lọc
Xóa

Sản phẩm

Đặt hàng trước
Combo Jetson Xavier NX Module tích hợp khe cắm SSD M.2 giải pháp thay thế cho NVIDIA Jetson Xavier NX Development Kit
Combo Jetson Xavier NX Module tích hợp khe cắm SSD M.2 giải pháp thay thế cho NVIDIA Jetson Xavier NX Development Kit
Xóa
Sản phẩm hết hàng
Đặt hàng trước
Giảm10%
Combo Jetson Xavier NX Module giải pháp thay thế cho NVIDIA Jetson Xavier NX Development Kit
Combo Jetson Xavier NX Module giải pháp thay thế cho NVIDIA Jetson Xavier NX Development Kit
Xóa
Sản phẩm hết hàng
Vỏ hộp Mica dành cho NVIDIA Jetson Nano và Jetson NX Xavier
Vỏ hộp Mica dành cho NVIDIA Jetson Nano và Jetson NX Xavier
Xóa
Sản phẩm hết hàng
Đặt hàng trước
NVIDIA Jetson Xavier NX Developer Kit
NVIDIA Jetson Xavier NX Developer Kit