CÔNG TY TNHH MLAB
 • Tìm kiếm nhiều:
 • AI Computer
 • Raspberry Pi
 • NVIDIA Jetson
 • Máy tính nhúng
 • Màn hình LCD ....

Danh mục

  DVK601 Mạch mở rộng cho FPGA/CPLD
  DVK601 Mạch mở rộng cho FPGA/CPLD
  DVK601 Mạch mở rộng cho FPGA/CPLD
  DVK601 Mạch mở rộng cho FPGA/CPLD
  DVK601 Mạch mở rộng cho FPGA/CPLD
  DVK601 Mạch mở rộng cho FPGA/CPLD
  DVK601 Mạch mở rộng cho FPGA/CPLD
  DVK601 Mạch mở rộng cho FPGA/CPLD
  DVK601 Mạch mở rộng cho FPGA/CPLD

  DVK601 Mạch mở rộng cho FPGA/CPLD


  Mạch mở rộng cho: CoreEP4CE6

  Sản phẩm nhập khẩu chính hãng Waveshare

  Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng

  Xuất hóa đơn GTGT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

  Sản phẩm được bảo hành 06 tháng


  Thông tin sản phẩm

  DVK601 Mạch mở rộng cho FPGA/CPLD

  FPGA CPLD Mother Board, Provides Several I/O Interfaces, Supports Various Accessory Boards

  Overview

  DVK601 is an FPGA CPLD mother board that features expansion connectors for connecting FPGA CPLD core board and accessory boards. DVK601 provides an easy way to set up FPGA CPLD development system.


  What's On Board

  FPGA CPLD development board on board resource

  1. FPGA CPLD core board connector: for easily connecting core boards which integrate an FPGA CPLD chip onboard
  2. 8I/Os_1 interface, for connecting accessory boards/modules
  3. 8I/Os_2 interface, for connecting accessory boards/modules
  4. 8I/Os_3 interface, for connecting accessory boards/modules
  5. 8I/Os_4 interface, for connecting accessory boards/modules
  6. 16I/Os_1 interface, for connecting accessory boards/modules
  7. 16I/Os_2 interface, for connecting accessory boards/modules
  8. 32I/Os_1 interface, for connecting accessory boards/modules
  9. 32I/Os_2 interface, for connecting accessory boards/modules

  All the I/O interfaces above:

  • capable of being simulated as USART, I2C, SPI, PS/2, etc.
  • capable of driving devices such as FRAM, FLASH, USB, Ethernet, etc.
  1. FPGA expansion connectors
   • FPGA pins are accessible on expansion connectors
   • for connecting SDRAM accessory board
  2. LCD interface, for connecting LCD22, LCD12864, LCD1602
  3. ONE-WIRE interface: easily connects to ONE-WIRE devices (TO-92 package), such as temperature sensor (DS18B20), electronic registration number (DS2401), etc.
  4. Buzzer
  5. Joystick: five positions
  6. Potentiometer: for LCD22 backlight adjustment, or LCD12864, LCD1602 contrast adjustment
  7. Buzzer jumper
  8. Joystick jumper
  9. ONE-WIRE jumper

  For jumpers 16-18:

  • short the jumper to connect to I/Os used in example code
  • open the jumper to connect to other custom pins via jumper wires

  The DVK601 supports a wide range of different core boards, therefore, some of the interfaces may be Not-Connected and useless while connecting to certain core board. For instance, while connecting to Core3S250E, the '④ 8I/Os_3' and '⑤ 8I/Os_4' are Not-Connected.


  Photos

  FPGA CPLD mother board
  DVK601 FPGA CPLD mother board
  FPGA CPLD mother board
  DVK601 FPGA CPLD mother board back view
  FPGA CPLD mother board
  Connecting with an FPGA CPLD core board
  FPGA CPLD mother board
  Connecting with core board and accessory boards

  Note: core board and accessory boards in the photos are NOT included in the price.


   

  Downloads

  Development resources:schematic, etc.
  Wiki: www.waveshare.com/wiki/DVK601

   

   

   

  Khách hàng đánh giá
  5.0
  5
  0%
  4
  0%
  3
  0%
  2
  0%
  1
  0%

  Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

  Đánh giá và nhận xét

  Gửi nhận xét của bạn

    Bình luận
    Gửi bình luận
    Bình luận

     Sản phẩm liên quan

     Đặt hàng trước
     OpenEP4CE6-C Package B, ALTERA Development Board
     OpenEP4CE6-C Package B, ALTERA Development Board
     Đặt hàng trước
     DVK600 Mạch mở rộng cho FGPA/CPLD
     DVK600 Mạch mở rộng cho FGPA/CPLD
     Đặt hàng trước
     CoreEP4CE10 FPGA Altera Cyclone IV
     CoreEP4CE10 FPGA Altera Cyclone IV
     Đặt hàng trước
     CoreEP4CE6 FPGA Altera Cyclone IV
     CoreEP4CE6 FPGA Altera Cyclone IV