CÔNG TY TNHH MLAB
 • Tìm kiếm nhiều:
 • AI Computer
 • Raspberry Pi
 • NVIDIA Jetson
 • Máy tính nhúng
 • Màn hình LCD ....

Danh mục

  Module Relay 12VDC x 4
  Module Relay 12VDC x 4
  Module Relay 12VDC x 4
  Module Relay 12VDC x 4
  Module Relay 12VDC x 4
  Module Relay 12VDC x 4
  Module Relay 12VDC x 4
  Module Relay 12VDC x 4
  Module Relay 12VDC x 4

  Module Relay 12VDC x 4

  160,000VNDLiên hệ

  Sản phẩm không có mô tả

  Thông tin sản phẩm

  CÁC BẠN ĐẶT HÀNG SẢN PHẨM tại pivietnam.com.vn ⇒ (LINK HERE)

  CHÚ Ý : Từ 2019 MLAB có thêm một website cho riêng Raspberry Pi và trở thành website chính về Raspberry Pi tại MLAB, các thông tin về sản phẩm - tin tức cập nhật về Raspberry Pi - Bài viết kỹ thuật hỗ trợ cho Raspberry Pi, ... MLAB cập nhật tại website : pivietnam.com.vn 

  Quý khách hàng hoàn toàn có thể đặt hàng và nhận sự hỗ trợ của các nhân viên bán hàng và bạn kỹ thuật viên tại MLAB qua website này!!!

  MLAB trân trọng thông báo tới quý khách hàng!!! 

  IFrame

  Module Relay 12VDC x 4

  - Ứng dụng đóng cắt thiết bị điện ( Từ 1 tới 4 thiết bị cùng lúc).

  - Module sử dụng 4 Relay 12VDC để đóng cắt 4 đầu ra tải với công suất lên tới 220VAC/5A với tải trở và 220V/1A với tải cảm

  - Tín hiệu điều khiển để đóng relay ở mức cao  từ 3VDC-12VDC.

  - Module đã có phần bảo vệ chống cắm ngược nguồn

  - Dễ dàng kết nối với các mạch điều khiển

  - Sản phẩm được bảo hành 1 năm

  Sử dụng các chân của Module Relay:

  +/  DK : chân điều khiển đóng cắt relay. Relay đóng khi DK ở mức cao (3VDC-12VDC) và ngắt khi DK ở mức thấp (0VDC) 

  +/ VCC, GND: là 2 chân cấp nguồn cho cuộn hút relay. GND: 0VDC, VCC: 12VDC 

  Tham khảo sử dụng Arduino và LCD Keypad Shield điều khiển Module 4 Relay:

  Sử dụng phím trên LCD Keypad Shield để điều khiển đóng cắt của relay, cụ thể :

  Phím  SELECT LEFT UP DOWN RIGHT RST
  On/Off  Cả 4 relay Relay 1 Relay 2 Relay 3 Relay 4 Reset

  Code chương trình tham khảo:

  #include LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);           //  Chon chan su dung cho LCD  int k1 = 0; int adc_key_in  = 0; byte i1,i2,i3,i4,i5,j1 = 0;  // Dat gia tri cac bien dem     #define btnRIGHT  0 #define btnUP     1 #define btnDOWN   2    #define btnLEFT   3 #define btnSELECT 4 #define btnNONE   5       const int L1 = 2; const int L2 = 3; const int L3 = 11; const int L4 = 12;       // Cac chan su dung tren tren Arduino     int read_LCD_buttons(){               // Ham doc      adc_key_in = analogRead(0);       // Doc gia tri từ cảm bien              if (adc_key_in > 1000) return btnNONE;       if (adc_key_in < 50)   return btnRIGHT;       if (adc_key_in < 250)  return btnUP;      if (adc_key_in < 450)  return btnDOWN;      if (adc_key_in < 650)  return btnLEFT;      if (adc_key_in < 850)  return btnSELECT;    } // voi cac gia tri cua nut bam tuong ung voi dau vao cua adc_key_in tra loi                      void setup(){   pinMode(L1,OUTPUT);     pinMode(L2,OUTPUT);       pinMode(L3,OUTPUT);         pinMode(L4,OUTPUT);       // Dat bien dau ra     lcd.begin(16,2);        }       // Khoi dong thu vien    void loop(){         lcd.setCursor(0,0);            // Lenh cat dat vi tri su dung tren man hinh LCD    lcd.print("Mlab Relay x4");    lcd.setCursor(0,1);             // Chuyen in ra man hinh xuong hang 2    lcd.print("ON:"); if (j1==0)    // Gan gia tri buttom cho bien trung gian                if (k1 == btnLEFT)    // Kiem tra co phai bam phim LEFT               {           delay(10);  // Tre 10ms            k1 = read_LCD_buttons();   // Kiem tra lai phim bam co phai la LEFT khong               if (k1 == btnLEFT )  // Dua co len 1                                    else {                    if (j1 == 1)                       {                                if (i1 == 0) else   // Dao gia tri trang thai cua relay 1                               digitalWrite(L1, i1 );                               lcd.setCursor(3,1);                               if (i1 == 1) else    // in ra man hinh trang thai relay 1                               j1 = 0;       // Dua co xuong 0                       }}}  if (k1 == btnUP)          // Kiem tra co phai bam phim UP               {           delay(10);           k1 = read_LCD_buttons();      // Kiem tra lai phim bam co phai la UP khong               if (k1 == btnUP )    // Dua co len 1                                    else {                    if (j1 == 1)                       {                                if (i2 == 0) else      // Dao gia tri trang thai cua relay 2                               digitalWrite(L2, i2 );                               lcd.setCursor(5,1);                               if (i2 == 1)else      // in ra man hinh trang thai relay 2                               j1 = 0;       // Dua co xuong 0                       }}}           if (k1 == btnDOWN)        // Kiem tra co phai bam phim DOWN               {           delay(10);           k1 = read_LCD_buttons();        // Kiem tra lai phim bam co phai la DOWN khong               if (k1 == btnDOWN )      // Dua co len 1                                    else {                    if (j1 == 1)                       {                                if (i3 == 0) else       // Dao gia tri trang thai cua relay 3                               digitalWrite(L3, i3 );                               lcd.setCursor(7,1);                               if (i3 == 1)else      // in ra man hinh trang thai relay 3                               j1 = 0;      // Dua co xuong 0                       }}}     if (k1 == btnRIGHT)        // Kiem tra co phai bam phim RIGHT               {           delay(10);           k1 = read_LCD_buttons();  // Kiem tra lai phim bam co phai la RIGHT khong               if (k1 == btnRIGHT)   { j1 = 1 ;  }        // Dua co len 1                                    else {                    if (j1 == 1)                       {                                if (i4 == 0) else         // Dao gia tri trang thai cua relay 4                               digitalWrite(L4, i4 );                               lcd.setCursor(9,1);                               if(i4==1) else     // in ra man hinh trang thai relay 4                               j1 = 0;        // Dua co xuong 0                       }}}  if (k1 == btnSELECT)          // Kiem tra co phai bam phim SELECT               {           delay(10);           k1 = read_LCD_buttons();  // Kiem tra lai phim bam co phai la SELECT khong               if (k1 == btnSELECT )          // Dua co len 1                                     else {                    if (j1 == 1)                       {                                if (i5 == 0) else         // Dao gia tri trang thai cua 4 relay                                digitalWrite(L1, i5 );   digitalWrite(L2, i5 );                               digitalWrite(L3, i5 );   digitalWrite(L4, i5 );                               lcd.setCursor(3,1);                              if (i5 == 1 ) else     // in ra man hinh trang thai 4 relay                               j1 = 0;        // Dua co xuong 0                       }}}                                        }
   

   

   

   

  Khách hàng đánh giá
  5.0
  5
  0%
  4
  0%
  3
  0%
  2
  0%
  1
  0%

  Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

  Đánh giá và nhận xét

  Gửi nhận xét của bạn

    Bình luận
    Gửi bình luận
    Bình luận

     Sản phẩm liên quan