CÔNG TY TNHH MLAB
 • Tìm kiếm nhiều:
 • AI Computer
 • Raspberry Pi
 • NVIDIA Jetson
 • Máy tính nhúng
 • Màn hình LCD ....

Danh mục

  ST-LINK/V2 (mini), STM Programmers & Debuggers
  ST-LINK/V2 (mini), STM Programmers & Debuggers

  ST-LINK/V2 (mini), STM Programmers & Debuggers

  317,000VNDLiên hệ

  Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

  Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng 

  Xuất hóa đơn GTGT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

  Sản phẩm được bảo hành 06 tháng


  Thông tin sản phẩm

  ST-LINK/V2 (mini), STM Programmers & Debuggers

  Mini ST-LINK/V2, In-Circuit Debugger/Programmer For STM8 And STM32

  Description

  Mini ST-LINK/V2 on a small single board, an extreme low cost solution for in-circuit debugger/programmer for STM8 and STM32.

  Features

  • Onboard 500mA self-recovery fuse to avoid harming by short circuit
  • Dual voltage output (3.3V/5V), easy for debugging/programming
  • Standard USB interface for direct connection to PC
  • Debugging/Programing performance
   • Debugging : run at full-speed, single-stepped, breakpoints, viewing variables and registers, etc.
   • Programming : supports FLASH ROM, EEPROM, AFR, etc.
   • USB2.0 combined with SWIM/SWD interfaces : quick response for debugging & fast speed for programming
  • Upgradable firmware
   • The firmware is upgradable to support more devices in the future
   • Automatically upgraded
  • Supported software
   • ST-LINK Utility v2.0 (or higher ver.)
   • STVD Version 4.2.1 (or higher ver.)
   • STVP Version 3.2.3 (or higher ver.)
   • IAR EWARM Revision v6.20 (or higher ver.)
   • IAR EWSTM8 Revision v1.30 (or higher ver.)
   • KEIL RVMDK Revision v4.21 (or higher ver.)
   • ATOLLIC
   • TASKING
  • Supported devices
   • All the STM8 devices with SWIM interface
   • All the STM32 devices with SWD interface

  Photos

   

  ST-LINK/V2 (mini) Vs ST-LINK/V2 Vs ST-LINK

  COMPARE ST-LINK/V2 (MINI) ST-LINK/V2 ST-LINK REMARKS
  SWD voltage range 1.65V - 3.6V 1.65V - 3.6V 3V - 3.6V ST-LINK/V2 and ST-LINK/V2 (mini) support STM32 low voltage devices
  SWIM voltage range 1.65V - 5.5V 1.65V - 5.5V 1.65V - 5.5V  
  Supports SWV NO YES NO For the moment, only STM32 supports SWV while STM8 doesn't
  Debug interfaces 2 2 1 ST-LINK/V2 and ST-LINK/V2 (mini) support STM8/STM32 with separated interfaces
  LED indicator Dual color LED Dual color LED Red LED Dual color LED allows indicating more status
  Fuse YES NO NO Fuse for avoid harming by short circuit

  Connecting with PC

  While connecting the ST-LINK/V2 (mini) to the computer through USB interface, the USB driver is required and should be installed correctly first.

  Click on the link to download : ST-LINK/V2 USB driver for Windows 7, Vista and XP

  Connection with STM8/STM32 applications

  The ST-LINK/V2 (mini) should be connected to the STM8 application via the SWIM interface.

  DEBUGGER PIN TARGET BOARD PIN DESCRIPTION
  VCC MCU VCC STM8 VCC
  SWIM MCU SWIM STM8 SWIM PIN
  GND GND STM8 GND
  RST MCU RESET STM8 RESET PIN

  The ST-LINK/V2 (mini) should be connected to the STM32 application via the SWD interface.

  DEBUGGER PIN TARGET BOARD PIN DESCRIPTION
  VCC MCU VCC STM32 VCC
  SWDIO MCU SWDIO STM32 SWD SWDIO
  GND GND STM32 GND
  SWCLK MCU SWCLK STM32 SWD SWCLK

  Please note that the VCC and GND should be connected correctly to avoid any harm to the ST-LINK/V2 (mini).

  Wiki: www.waveshare.com/wiki/ST-LINK/V2_(mini)

  Khách hàng đánh giá
  5.0
  5
  0%
  4
  0%
  3
  0%
  2
  0%
  1
  0%

  Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

  Đánh giá và nhận xét

  Gửi nhận xét của bạn

    Bình luận
    Gửi bình luận
    Bình luận

     Sản phẩm liên quan