CÔNG TY TNHH MLAB
  • Tìm kiếm nhiều:
  • AI Computer
  • Raspberry Pi
  • NVIDIA Jetson
  • Máy tính nhúng
  • Màn hình LCD ....

Kết nối OpenMV Cam H7 Plus với PC và sử dụng OpenMV IDE

Hướng dẫn sử dụng OpenMV Cam H7

1. Tải phần mềm OpenMV IDE trên website: https://openmv.io/pages/download/

2. Cài đặt phần mềm OpenMV và một số Driver USB đi kèm

3. Kết nối OpenMV Camera với PC thông qua dây cáp microUSB

4. Bấm vào "CONNECT" góc dưới bên trái màn hình để kết nối và "RUN" để chạy Code MicroPython

5. Một số ví dụ có sẵn trong OpenMV IDE : vào File chọn Examples rồi chọn OpenMV

Link sản phẩm: https://pivietnam.com.vn/open-cam-h7-plus-pivietnam-com-vn-mlab-com-vn.html