CÔNG TY TNHH MLAB
  • Tìm kiếm nhiều:
  • AI Computer
  • Raspberry Pi
  • NVIDIA Jetson
  • Máy tính nhúng
  • Màn hình LCD ....

Hướng dẫn Flash + Boot From USB Jetson Nano Module

Hướng dẫn cách Flash Jetson Nano Module và Cài đặt boot từ USB hoặc thẻ nhớ microUSB+ đầu đọc thẻ

Lưu ý: Sử dụng máy tính Ubuntu 18.04, không sử dụng Ubuntu giả lập

Với Jetpack 4.6 trở lên: Sử dụng chế độ Manual để cài đặt (lựa chọn giữa Manual hoặc Automatic)

Nội dung video:

0:00 - 0:52 : Kết nối Jetson Nano Module với PC Ubuntu 18.04

0:52 - 5:24 : Flash Jetpack 4.5

5:24 - 8:55 : First Setup Jetson Nano Module

8:55 - 16:40 : Boot Jetson Nano Module from USB

+ Link tải NVIDIA SDK Manager: https://developer.nvidia.com/nvidia-sdk-manager

+ Link sản phẩm sử dụng trong video:

⇒ Combo 1 (Jetson nano module+carrier+tản nhiêt): https://mlab.com.vn/jetson-nano-dev-kit-tich-hop-16gb-emmc-phien-ban-thay-the-cho-nvidia-jetson-nano-b01-kit-mlab-com-vn

⇒ Combo 2 (Combo1 + nguồn + quạt + wifi + lan + micro USB): https://mlab.com.vn/combo-jetson-nano-dev-kit-a-basic-tich-hop-16gb-emmc-phien-ban-thay-the-cho-nvidia-jetson-nano-b01-kit-bao-hanh-6-thang-mlab-com-vn

⇒ Nguồn ideal: https://mlab.com.vn/nguon-chuan-5v4a-od-55mm-id-21mm-ideal-danh-cho-small-ai-computer-nvidia-jetson-nano-pivietnam-com-vn

⇒ Combo Jetson NX Xavier không hỗ trợ SSD: https://mlab.com.vn/combo-jetson-xavier-nx-module-giai-phap-thay-the-cho-nvidia-jetson-xavier-nx-development-kit-mlab-com-vn

⇒ Combo Jetson NX Xavier có hỗ trợ SSD: https://mlab.com.vn/combo-jetson-xavier-nx-module-tich-hop-khe-cam-ssd-m2-giai-phap-thay-the-cho-nvidia-jetson-xavier-nx-development-kit-mlab-com-vn

⇒ Jetson AGX Orin: https://mlab.com.vn/nvidia-jetson-agx-orin-developer-kit-mlab-com-vn-pivietnam-com-vn