CÔNG TY TNHH MLAB
  • Tìm kiếm nhiều:
  • AI Computer
  • Raspberry Pi
  • NVIDIA Jetson
  • Máy tính nhúng
  • Màn hình LCD ....

Sản phẩm

Giảm2%
NVIDIA Jetson AGX Orin Developer Kit
NVIDIA Jetson AGX Orin Developer Kit
32GB
64GB
Xóa
Sản phẩm hết hàng

NVIDIA Jetson AGX Orin Developer Kit

56,800,000VND57,800,000VND

Tin tức

Không có dữ liệu